Theo van der Meer

Winnaar Dissertatieprijs 1996

Dissertatie
Sodoms zaad in Nederland. Het ontstaan van homoseksualiteit in de vroegmoderne tijd

Promotoren: Prof. dr H. Bianchi, Prof. mr S. Faber
Voordracht: Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Overwegingen van de selectiecommissie

Van der Meer, van oorsprong Neerlandicus, heeft zijn sociaal-historisch en mentaliteits-historisch onderzoek naar het ontstaan van homoseksuele subculturen en identiteit, en daarmee naar de ontwikkeling van de verhoudingen tussen en binnen de seksen, in belangrijke mate gebaseerd op strafrechtelijk materiaal. Tot het einde van de zeventiende eeuw waren homoseksuele contacten gekenmerkt door hiërarchische verschillen tussen partners. De ontdekking van homoseksuele subculturen in Nederland in 1730 leidde tot gewelddadig overheidsoptreden en dwong kerk en overheid tot het spreken over de tot dan toe ‘onsprekelike sonde’. Dit gebeurde via publicaties, het schavot en via reacties van het publiek. Tegen wil en dank beginnen deelnemers aan deze subculturen ook te spreken om voor zichzelf op te komen. Dr Van der Meer beschrijft en analyseert de veranderingsprocessen op een manier die leven, denken en doen van mensen uit de achttiende en negentiende eeuw dichtbij onze belevingswereld brengt.