Milton Fernando Gonzalez Rodriguez

Winnaar Dissertatieprijs 2020

Dissertatie
Histrionic Indigeneity: ethnotypes in Latin American cinema.

Promotor: Prof. dr. Michiel Baud
Copromotor: Dr. Arij Ouweneel
Voordracht: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen

Overwegingen van de selectiecommissie

Centraal in dit proefschrift staat het effect van etnische typeringen in de theatrale (meta) realiteit van Latijns-Amerikaanse film. Hoe vinden die typeringen plaats? Waar bestaan ze uit en waar komen ze vandaan, en in welke varianten komen ze voor in de Latijns Amerikaanse cinema van de afgelopen twintig jaar? Een indrukwekkende 65 films worden geanalyseerd met behulp van verschillende disciplines zoals imagologie, antropologie, linguïstiek, geschiedenis en filmstudies.

De jury vindt dat de auteur dit grote corpus elegant en met veel empirisch inzicht behandelt. Dit proefschrift biedt een schat aan inzichten in hoe filmische en taalkundige technieken worden gebruikt bij het construeren van ‘inheemse’ archetypen. Onderwerpen als geslacht, regio, klasse en taal zijn vakkundig ingebed. Alfonso Cuarón’s briljante film Roma uit 2018 vormt het culminatiepunt van het onderzoek als een liminale film die nieuwe perspectieven op de ‘theatrale inheemsheid’ biedt. Een mooi boek met een belangrijke internationale uitstraling, aldus de jury.