Grantley R. McDonald

Winner Dissertation Prize 2012

Dissertation
Raising the Ghost of Arius. Erasmus, the Johannine Comma and Religious Difference in Early Modern Europe

Supervisor: Prof. dr H.J. de Jonge
Nomination: Leiden University, Faculty of Humanities

Report by the selection committee

Deze studie is een zeldzaam fraai voorbeeld van filologisch speurwerk. Het onderzoek laat zien hoe de wijze waarop een als heilig beschouwde tekst wordt geïnterpreteerd, grote consequenties kan hebben, en dat tot in onze tijd. Een kritische discussie over vermeend onaantastbare teksten blijkt altijd tot conflicten te leiden. In zijn dissertatie heeft McDonald nauwgezet filologisch onderzoek op gelukkige wijze gecombineerd met een brede ideeënhistorische benadering, waarbij de actualiteit niet uit het oog wordt verloren.