Rob van der Laarse

Winner Dissertation Prize 1990

Dissertation
Bevoogding en Bevinding. Heren en kerkvolk in een Hollandse provinciestad, Woerden 1780-1930.

Nomination: Universiteit van Amsterdam