Roeland W.N.M. van Hout

Winner Research Prize 1990

Dissertation
De structuur van taalvariatie. Een sociolinguïstisch onderzoek naar het stadsdialect van Nijmegen.

Nomination: Radboud Universiteit Nijmegen