Dirk-Jan Verdonk

Winner Dissertation Prize 2009

Dissertation
The animal free dish. A vegetarian history of the Netherlands

Supervisor: Prof. dr W.W. Mijnhardt
Nomination: Utrecht University, Faculty of Humanities

Report by the selection committee

Met deze originele titel geeft Dirk-Jan Verdonk een indrukwekkende analyse van het vegetarisme in Nederland, aan de hand van een aantal case studies. De lezer die verwacht dat hij hier de ideologie van een zeloot door de strot geduwd krijgt, heeft het mis. Het is een grondige studie, berustend op talrijke bronnen, en met wetenschappelijke distantie en duidelijk plezier in het vertellen, gepresenteerd. De insteek van de auteur is interessant: vegetarisch eten is voor hem een uiting van een bepaald, bewuste instelling tegenover de natuur, met name ten opzichte van het dier dat als gelijkwaardig wezen wordt beschouwd. Niettemin worden wij niet met een moralistische leer bestookt, maar met een prachtig en krachtig geformuleerd betoog.