Pauline C. Westerman

Winner Dissertation Prize 1998

Dissertatie
The Disintegration of Natural Law Theory. Aquinas to Finnis

Supervisor: Prof. mr. D.H. Meuwissen, Prof. dr. E.H. Kossmann
Nomination: University of Groningen, Faculty of Law

Report by the selection committee

Het boek behandelt de poging van de hedendaagse Britse rechtsfilosoof Finnis om het natuurrecht van Thomas van Aquino te rehabiliteren. Finnis ontwikkelt een visie op het natuurrecht, welke aansluit bij soortgelijke opvattingen van hedendaagse schrijvers als Germain Grisez en Joseph Boyle. Finnis’ interpretatie van Thomas wordt echter van verschillende zijden ter discussie gesteld. Ook dr. Westerman ontwikkelt kritiek op zijn opvattingen. Met name Finnis’ stelling dat men Thomas’ opvattingen zou kunnen ontdoen van latere misvattingen en incorrecte interpretaties wordt in het boek kritisch besproken. Dr. Westerman legt Finnis’ theses naast de oorspronkelijke inzichten van Thomas van Aquino en levert met deze studie indirect een belangrijke bijdrage aan de hedendaagse discussie omtrent de mensenrechten. Tegen die achtergrond zijn binnen een internationale context de discussies over natuurrecht actueel.