Sjaak P. Koenis

Winner Dissertation Prize 1991

Dissertation
Tussen marge en professie. Frankfurt en Chicago: twee visies op de praktische rol van sociologen

Nomination: University of Groningen