Anja F.J.M. de Feijter

Winner Dissertation Prize 1994

Dissertation
Luceberts ‘Apocrief/de analphabetische naam’. Het historisch debuut in het licht van de intertekst van Joodse mystiek en Holderin

Nomination: Free University Amsterdam