Maarten J.F.M. Hoenen

Winner Research Prize 1989

Dissertation
Marsilius van Inghen (+1396) over het goddelijk weten.

Nomination: Radboud Universiteit Nijmegen