Antonio Cassese

Laureaat Erasmusprijs 2009

Thema: Internationaal Strafrecht

Het thema van de Erasmusprijs 2009 was ‘Internationale vervolging en berechting van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid’. De prijs werd gedeeld door twee eminente juristen: Antonio Cassese en Benjamin Ferencz. Samen zijn zij – de aanklager en de rechter – de belichaming van de poging om internationale oorlogsmisdaden te bestraffen, te voorkomen en te elimineren.

Antonio Cassese (1937-2011) was hoogleraar internationaal recht aan de universiteit van Florence. Hij heeft zowel op wetenschappelijk als op maatschappelijk gebied bijdragen geleverd aan dit vakgebied. Als eerste voorzitter (in 1993) van het Joegoslaviëtribunaal in Den Haag, had hij grote betekenis voor het functioneren van het Tribunaal en het vestigen van het gezag van dit en andere tribunalen. Cassese was voorts voorzittend rechter van de Kamer van Beroep van het Rwandatribunaal, voorzitter van de Internationale Commissie van Onderzoek voor Darfur, en voorzitter van het Libanontribunaal. In zijn rol van rechter, docent, geleerde en criticus, heeft Antonio Cassese vele studenten en collega’s gemotiveerd en is hij van grote betekenis geweest bij de erkenning van internationale tribunalen.