Bernd en Hilla Becher

Laureaat Erasmusprijs 2002

Thema: Foto en Document

‘Foto en document’ was het thema van de Erasmusprijs 2002. De macht en kracht van het beeld – documenterend, overtuigend, emotionerend of kunstzinnig – is overal waarneembaar en van invloed. Het werk van de laureaten, het echtpaar Bernd en Hilla Becher, toont een bijzondere combinatie van documentaire en artistieke waarde.

Met grote vasthoudendheid en uiterst consequent hebben Bernd en Hilla Becher een meerjarig project uitgevoerd van documentatie van industriële architectuur: mijnen, hoogovens, watertorens, fabriekscomplexen, silo’s en vakwerkhuizen. Alle foto’s zijn genomen onder dezelfde, neutrale omstandigheden; niets, zelfs niet de lucht, leidt af van het onderwerp. De foto’s worden in typologieën onderverdeeld en gerangschikt volgens een strak stramien. Samengevoegd ontstaat een presentatie die een fascinerend beeld oplevert van de verschillende vormen binnen één onderwerp. Door deze wijze van presenteren hebben zij een verband gelegd naar de kunst, waardoor het verschil tussen documentaire fotografie en beeldende kunst verdwenen is. Hoewel niet oorspronkelijk de opzet, is hun werk een belangrijke bron geworden voor de studie van het industrieel erfgoed. Het is een uniek project, omdat de Bechers begonnen zijn op een moment dat dit soort documentatie nog geen esthetische erkenning vond. Behalve in Duitsland fotografeerden ze ook in andere regio’s in Europa en de Verenigde Staten.

Bernd Becher (1931-2007) en Hilla Becher (1934-2015) werkten vanaf 1959 samen en trouwden twee jaar later. De wijze van fotograferen en documenteren van Bernd en Hilla Becher heeft grote invloed gehad op de jongere generatie Duitse fotografen, zoals Andreas Gursky, Thomas Ruff en Candida Höfer. Met recht wordt gesproken van de ‘Becher-Schule’.

Bernd en Hilla Becher hebben het geld van de Erasmusprijs bestemd voor de conservering en archivering van hun werk.