Jacques Delors

Laureaat Erasmusprijs 1997

Thema: Politiek

De ontwikkelingen in Europa op weg naar de Europese Unie hebben gevolgen voor de cultuur in het algemeen. Misschien kan zelfs gesteld worden dat de grote economische en politieke veranderingen niet zozeer voorafgaan aan de culturele veranderingen, maar dat deze eerder het gevolg zijn van de geestelijke en culturele situatie in Europa. Tegen deze achtergrond werd in 1997 de Erasmusprijs toegekend aan Jacques Delors.

Jacques Delors werd in 1925 geboren in Parijs. Na een carrière bij de Banque de France, het Planbureau en het ministerie van Onderwijs werd hij adviseur sociale en culturele zaken in het kabinet van premier Chaban-Delmas (1969-1972). Hij was lector aan de universiteit ParisDauphine, lid van het Europees Parlement en van 1981 tot 1984 minister van Economische Zaken en Financiën.

Van 1985 tot 1995 speelde Delors een belangrijke rol als voorzitter van de Europese Commissie. In 1992 werd hij bovendien voorzitter van de internationale commissie voor het onderwijs van de Unesco. Hij was oprichter van het studie- en onderzoekscentrum Notre Europe en in 2000 werd hij benoemd tot president van de Conseil de l’Emploi, des Revenus et de la Cohésion Sociale (CERC).

Behalve vanwege diens grote verdiensten voor het proces van de eenwording van Europa, werd Jacques Delors geëerd vanwege zijn inspanningen om cultuur en onderwijs binnen de toenmalige Europese Gemeenschap een plaats te geven. Delors heeft tijdens zijn voorzitterschap idealisme, wilskracht en visie gecombineerd en daardoor verlammende impasses weten te doorbreken. Bovendien heeft hij steeds blijk gegeven van grote sociale betrokkenheid, waarbij persoonlijke verantwoordelijkheid en solidariteit het uitgangspunt bleven.