Barbara Ehrenreich

Laureaat Erasmusprijs 2018

Thema: De kracht van onderzoeksjournalistiek

De Erasmusprijs 2018 ging naar de Amerikaanse journaliste en schrijfster Barbara Ehrenreich (1941). In dit zestigste jubileumjaar vroeg de Stichting aandacht voor het thema ‘De kracht van onderzoeksjournalistiek’.

Barbara Ehrenreich geldt als een pionier in het genre participerende journalistiek. Zij wordt geprezen om haar moed om zichzelf in de strijd te werpen voor haar diepgravende journalistieke werk. Door zelf het leven te leiden van mensen in precaire situaties, geeft zij een stem aan groepen die anders niet gehoord worden.

Ehrenreich brak door met haar boek Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America (2001), waarvoor ze maandenlang probeerde rond te komen van zogenaamd ongeschoold werk. Later beschreef zij de achterkant van de Amerikaanse droom en de bedrieglijkheid van positief denken, zoals in Bait and Switch, the (futile) Pursuit of the American Dream (2005), Smile or Die (2009) en Natural Causes (2018). In 2012 stichtte zij het Economic Hardship Reporting Project dat verslaglegging over armoede en ongelijkheid door een nieuwe generatie journalisten stimuleert en ondersteunt.

Ehrenreichs oeuvre omvat talloze artikelen, essays en boeken. Terugkerende onderwerpen zijn: de arbeidsmarkt, de gezondheidszorg, armoede en de positie van vrouwen. Haar scherpe pen is doordrenkt van droge humor. Ze is bovendien een belangrijke stem in het debat rond waarheidsvinding en een voorvechter van kritisch denken. Dit doet zij met empathie en sociaal engagement als drijfveer, waarmee zij het Erasmiaanse gedachtegoed belichaamt dat de Stichting wil uitdragen.