Sir Herbert Read

Laureaat Erasmusprijs 1966

Thema: Kunstgeschiedenis

Portret © National Portrait Gallery, London

In 1966 deelde Herbert Read de Erasmusprijs op kunsthistorisch gebied met René Huyghe. Met zijn invloedrijke en opbouwende kritieken heeft Sir Herbert Read het inzicht in en de waardering voor de moderne kunst in hoge mate bevorderd. Ook zijn sociale bewogenheid en zijn voortdurende inzet om kunst voor iedereen toegankelijk te maken, was voor de Stichting reden om hem de Erasmusprijs toe te kennen. Met zijn pleidooien voor creativiteit in de opvoeding heeft hij bovendien onmiskenbaar invloed uitgeoefend op een harmonieuze ontwikkeling van de jeugd.

Kunsthistoricus, criticus, schrijver en dichter Herbert Edward Read (1893-1968) werd als boerenzoon in Yorkshire geboren. Hij studeerde rechten en economie aan de universiteit van Leeds, was van 1922 tot 1933 conservator van het Victoria and Albert Museum in Londen en daarna docent aan de universiteiten van Edinburgh, Liverpool en Londen. Van 1933 tot 1939 schreef hij voor The Burlington Magazine.

Zijn leven lang heeft Sir Herbert Read met de pen voor zijn idealen gestreden. Een van die idealen formuleerde hij zelf als volgt: ‘Kunst moet ons leven zozeer beheersen dat wij zouden kunnen zeggen: er bestaan geen kunstwerken meer, maar enkel kunst. Want kunst is dan de manier van leven.’ In veel publicaties heeft hij daarom geprobeerd het wezen en de betekenis van de kunst gestalte te geven. Tot zijn bekendste werken behoren: The Meaning of Art (1931), Art and Society (1937), Education through Art (1943) en Icon and Idea (1955).

Sir Herbert Read wilde dat zijn deel van de prijs gebruikt zou worden om gedurende tien jaar een jaarlijkse lezing te organiseren over ‘Eenheid van de Europese kunst’ in het Institute of Contemporary Arts in Londen. Lezingen zijn gehouden door onder anderen Peter Hall, Helen Vlachos, Melina Mercouri, Octavio Paz en Edward Goldstucker.