A.S. Byatt

Laureaat Erasmusprijs 2016

Thema: Life writing

In A.S. Byatt, de prijswinnaar van 2016, vond de Stichting een ‘geboren verhalenverteller met een scherp oog voor maatschappelijke verhoudingen’.

Dame Antonia Byatt (1936) schreef tientallen (historische) romans, biografieën, korte verhalen en kritische essays. De laureaat heeft op verschillende wijzen bijgedragen aan het genre en jaarthema ‘Life writing’. Zij werd beroemd met haar roman Possession, waarin ze beschrijft hoe de levenslijnen van twee jonge wetenschappers samenvloeien met die van de (fictieve) negentiende-eeuwse dichters naar wie zij onderzoek doen. In haar boek The Biographer’s tale reflecteert zij op de geneugten en valkuilen bij het schrijven van een biografie. In haar werk koppelt Byatt grote eruditie aan ongebreidelde verbeeldingskracht.

Byatt koestert een voorliefde voor de beeldende kunst. De wijze waarop kunstenaars het leven beleven via hun kunstuitingen, is een thema dat een grote plaats inneemt in haar oeuvre. Het proces van het scheppen zelf, fascineert haar enorm. Byatt gebruikt uiteenlopende genres, literaire vormen en onderwerpen. Zij dompelt de lezer onder in de geschiedenis van het Europese denken waarbij ze grote vragen over wetenschap, historie en identiteit als uitgangspunt neemt. In haar verhalen treden kunstenaars en wetenschappers op, maar ook figuren uit sprookjes en mythen.

Tot haar bekendste werken behoren Sugar and other Stories (1987), Possession (1990) en The Children’s Book (2009). Peacock and Vine, dat in 2016 verscheen, gaat over het werk en leven van de beeldend kunstenaars William Morris in Londen en Mariano Fortuny in Venetië.