Gronden van Verlening

Artikel 2 van de statuten van de Stichting Praemium Erasmianum luidt als volgt:
‘In het kader van de culturele tradities van Europa in het algemeen en het gedachtegoed van Erasmus in het bijzonder, heeft de Stichting tot doel de positie van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de kunsten te versterken. De nadruk ligt op tolerantie, culturele diversiteit en niet-dogmatisch, kritisch denken. Dit doel tracht de Stichting te bereiken door het toekennen van prijzen en door andere middelen. Een geldprijs wordt uitgereikt onder de naam “Erasmusprijs”.’
In overeenstemming met dit artikel heeft het bestuur van de Stichting besloten de Erasmusprijs 2016 toe te kennen aan de Britse auteur Dame Antonia Susan Byatt.

De prijs wordt toegekend aan A.S. Byatt om de volgende redenen:

– Haar werk overschrijdt grenzen in stijl en inhoud. Het bestrijkt een enorm scala aan genres, literaire vormen en onderwerpen. De auteur dompelt de lezer onder in de geschiedenis van de Europese gedachte en neemt de grote vragen over wetenschap, geschiedenis en identiteit als uitgangspunt.

– In haar brede oeuvre paart ze een grote intellectuele kracht aan een ongebreidelde verbeeldingskracht.

– Centraal in haar werk staat het heruitvinden van ‘oude verhalen in nieuwe vormen’. In haar visie op mythen en sprookjes geeft ze een blijvende reflectie op de Europese ideeëngeschiedenis in verhalende vorm.

– Tot haar steeds terugkerende thema’s behoren de invloed van de kunst op het leven, magie, realisme en het conflict tussen ambitie en familie.

– De jury beschrijft A.S. Byatt als een geboren verteller met een scherp oog voor verhoudingen in het publieke en persoonlijke domein.

– In veel van haar romans en haar kritische oeuvre verkent ze het biografische schrijven en het verrichten van onderzoek. Daarbij heeft A.S. Byatt het genre ‘life writing’ op haar eigen unieke manier een nieuwe vorm gegeven.