Michèle Lamont

Laureaat Erasmusprijs 2017

Thema: Kennis, macht en diversiteit

In 2017 wilde de Stichting een actieve wetenschapper bekronen die zich heeft ingespannen om de relatie tussen kennis, macht en diversiteit aan de orde te stellen. In Michèle Lamont (1957) vond de Stichting een geëngageerde cultuursociologe.

Lamont heeft haar wetenschappelijke carrière gewijd aan vraagstukken waarin maatschappelijke thema’s als sociale uitsluiting, ongelijkheid en waardigheid centraal staan. Zij laat zien dat de aanwezigheid van diversiteit vaak leidt tot veerkrachtiger samenlevingen. Daarbij richt Lamont haar kritische blik ook naar binnen: zo analyseert zij welke opvattingen over waarde en kwaliteit ten grondslag liggen aan oordeelsvorming binnen het wetenschapsbedrijf. In een tijdsgewricht waarin de autoriteit van wetenschappers steeds vaker in twijfel wordt getrokken, achtte de Stichting dit onderzoek van groot belang.

Michèle Lamont (1957) groeide op in Québec, Canada, maar werkt sinds 2003 als hoogleraar sociologie en African and African American Studies aan Harvard University in de Verenigde Staten. Ze schreef tientallen boeken en artikelen over onderwerpen als sociale ongelijkheid en racisme, maar ook over wetenschap en onderwijs. In haar boek Getting Respect (2016) gaat ze in op de vergaande invloed die discriminatie heeft op het alledaagse leven van gestigmatiseerde groepen. In haar eerdere boek How Professors Think (2009) laat ze zien hoe in de academische wereld wordt bepaald wat wel en geen waardevolle kennis zou zijn. In 2016 ontving Michèle Lamont een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam.