Gronden van Verlening

Artikel 2 van de Statuten van de Stichting Praemium Erasmianum luidt als volgt:
‘In het kader van de culturele tradities van Europa in het algemeen en de ideeën van Erasmus in het bijzonder is het doel van de Stichting het versterken van de positie van de humaniora, de sociale wetenschappen en de kunsten. De nadruk ligt op tolerantie, culturele diversiteit en niet-dogmatisch, kritisch denken. De Stichting probeert dit doel te bereiken door prijzen toe te kennen en door evenementen te organiseren die de aandacht vestigen op het werk en de visie van de laureaten. Een geldprijs wordt uitgereikt onder de naam “Erasmusprijs”.’

In overeenstemming met dit artikel heeft het bestuur van de Stichting besloten om de Erasmusprijs 2017 uit te loven aan cultuursocioloog Michèle Lamont. De prijs wordt toegekend aan Michèle Lamont op de volgende gronden:

• Ze ontvangt de prijs voor haar toegewijde bijdrage aan het sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen kennis, macht en diversiteit.

• Als internationaal invloedrijk socioloog heeft Lamont een leidende rol gespeeld bij het verbinden van Europese en Amerikaanse onderzoeksgebieden binnen de sociale wetenschappen.

• Lamont heeft haar academische carrière gewijd aan het onderzoeken hoe door culturele omstandigheden ongelijkheid en sociale uitsluiting ontstaan en hoe gestigmatiseerde groepen erin slagen hun waardigheid en hun gevoel van eigenwaarde te behouden. Door baanbrekend internationaal vergelijkend onderzoek laat zij zien dat achtergestelde groepen nieuwe vormen van respect en zelfrespect kunnen bereiken.

• Bij haar zoektocht naar succesformules onderzoekt zij welke culturele factoren en institutionele structuren een samenleving veerkrachtiger kunnen maken. Bovendien toont ze aan dat diversiteit vaak leidt tot krachtiger en productievere relaties, zowel in de maatschappij als in de academische wereld. Lamont richt haar kritische blik ook naar binnen en analyseert de ideeën over waarde en kwaliteit die de oordeelvorming binnen de academische wereld onderbouwen. De jury vindt haar onderzoek naar de onderliggende patronen in deze discussie van bijzonder belang in een tijd waarin het gezag van academici en hun aanspraken op de waarheid steeds meer wordt uitgedaagd.

• Met haar interdisciplinaire aanpak, haar kritische houding en haar internationale visie toont Lamont zich een voorvechter van diversiteit in onderzoek en samenleving. Als zodanig belichaamt ze de Erasmiaanse waarden die de Stichting koestert en hoog houdt.