Sir Grahame Clark

Laureaat Erasmusprijs 1990

Thema: Archeologie

Het thema van de Erasmusprijs in 1990 was ‘De prehistorische archeologie’. De prijs werd toegekend aan de Britse professor Grahame Clark. Hij legde in theorie en praktijk al vroeg dwarsverbanden tussen historische en antropologische wetenschappen en de natuurwetenschappen.

John Grahame Douglas Clark (1907-1995) was gedurende zijn hele professionele carrière verbonden aan de universiteit van Cambridge. Hij heeft een aantal invloedrijke overzichtswerken geschreven over verschillende prehistorische perioden en gebieden, waarbij hij in de loop der jaren kwam tot het begrip ‘world prehistory’, een begrip dat hij uitwerkte in World Prehistory. An Outline (1961).

Sir Grahame Clark stond aan de basis van het theoretisch-archeologisch denken, dat in de jaren zestig grote invloed kreeg in de archeologische wereld. Ook de opgravingen van professor Clark, met name de mesolithische vindplaats Star Carr, zijn exemplarisch in het gebruik van verschillende hulpwetenschappen. Van groot belang was zijn onderzoek in de Fenlands in het oosten van Engeland.

Grahame Clark kan gezien worden als een pionier in de studie van de economische aspecten van prehistorische samenlevingen. Zijn boek uit 1952 – Prehistoric Europe: The Economic Basis – is van grote invloed geweest op het denken over de prehistorische archeologie. Met zijn toegankelijke publicaties heeft Clark een groot publiek weten te bereiken en door zijn inspirerende werkwijze heeft hij ervoor gezorgd dat er een wetenschappelijke school is ontstaan die zijn invloed in de hele wereld doet gelden.

Grahame Clark heeft met het geld van de Erasmusprijs bij de Prehistoric Society een fonds gesticht voor een jaarlijkse prijs. In 1992 is de Grahame Clark Medal (tweejaarlijks) ingesteld bij de British Academy, als waardering voor een uitzonderlijke prestatie in de prehistorische archeologie.