Gronden van Verlening

Gezien artikel 2 der statuten van de Stichting Praemium Erasmianum, betreffende de jaarlijkse toekenning van één of meer geldprijzen als onderscheiding voor personen of instellingen, die een voor Europa bijzonder belangrijke bijdrage op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk terrein hebben geleverd, bekrachtigde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden het besluit van het bestuur het Praemium Erasmianum 1990 toe te kennen aan Grahame Clark.

De Erasmusprijs 1990 voor Prehistorie wordt toegekend aan Grahame Clark

  • omdat hij het interdisciplinaire karakter van de prehistorie al vroeg heeft onderkend en in theorie en praktijk dwarsverbanden heeft gelegd tussen de historische, antropologische en biologische wetenschappen;
     
  • omdat hij beschouwd kan worden als een pionier in de studie van de economische aspecten van prehistorische samenlevingen, hetgeen heeft bijgedragen tot fundamenteel nieuwe inzichten, die ook voor de moderne samenleving van betekenis zijn;
     
  • omdat hij in zijn publicaties heeft aangetoond zowel de meest gedetailleerde analyses te kunnen uitvoeren, alsook in staat te zijn hoofdlijnen uit te zetten en die aan een groot publiek duidelijk te maken;
     
  • omdat hij in Cambridge door zijn indringende en inspirerende werkwijze een wetenschappelijke school heeft doen ontstaan die zijn invloed doet gelden in de gehele wereld.