Jean Piaget

Laureaat Erasmusprijs 1972

Thema: Psychologie

De Erasmusprijs werd in 1972 toegekend aan de Zwitserse kinderpsycholoog Jean Piaget. Hij verrichtte baanbrekend werk in het onderzoek naar de denkwereld van het kind en het wordingsproces van het ontluikend begripsvermogen.

Jean Piaget (1896-1980) studeerde biologie maar tijdens zijn studie raakte hij gefascineerd door de filosofie en met name door de kennistheorie. Van 1929 tot 1975 was hij hoogleraar psychologie aan de universiteit van Genève. Piaget heeft diepgaand onderzoek verricht naar de ontwikkeling van het denken. Zijn studies toonden aan dat er een denken bestaat dat alleen kinderen eigen is en dat de ontwikkeling ervan volgens verschillende stadia verloopt. Belangrijk waren zijn theorieën over de structuur van het denken en van het redelijk oordeel bij de mens.

Piagets onderzoek naar de ontwikkeling van kennis is van grote invloed geweest op het onderwijs, vooral op het primair onderwijs. Bovendien was het van belang voor de begeleiding van geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen.

De vraag hoe de mens kennis vergaart, de zogenaamde epistemologie of kennistheorie, is ook het studieobject van het Centre international d’épistémologie génétique te Genève. Jean Piaget richtte dit centrum in 1955 op en hij is tot zijn dood directeur geweest.

Jean Piaget heeft de helft van zijn prijs bestemd voor het Centre international d’épistémologie génétique te Genève. Deze gelden maakten een studie mogelijk over het abstractie en generalisatieproces in het wetenschappelijk denken.