Benjamin Ferencz

Laureaat Erasmusprijs 2009

Thema: Internationaal strafrecht

Twee eminente juristen, Benjamin Ferencz en Antonio Cassese, ontvingen dit jaar de Erasmusprijs die ‘Internationale vervolging en berechting van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid’ als thema had. Samen zijn zij – de aanklager en de rechter – de belichaming van de poging om internationale oorlogsmisdaden te bestraffen, te voorkomen en te elimineren.

Benjamin Ferencz werd geboren in 1920 in Oostenrijk-Hongarije, maar groeide op in New York; het HongaarsJoodse gezin emigreerde tien maanden na zijn geboorte naar de Verenigde Staten. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij aangesteld om bewijs te verzamelen voor de door de nazi’s begane misdaden tegen de menselijkheid. De jonge jurist, nog maar 27 jaar oud, trad in 1947-1948 op als hoofdaanklager in het Einsatzgruppen-proces in Neurenberg, Duitsland.

Als geëngageerd burger is hij altijd op persoonlijk initiatief en onafhankelijk blijven ijveren voor de erkenning van het internationaal humanitair strafrecht. Benjamin Ferencz heeft het voorkomen van agressie en oorlog tot het voornaamste doel van zijn inspanningen gemaakt. Hij was de drijvende kracht achter de oprichting van het Internationaal Strafhof. Onder het motto ‘Law, not war’, is Ferencz onvermoeibaar blijven strijden voor een vreedzamere wereld, waarin het recht regeert.