Abdulkarim Soroush

Laureaat Erasmusprijs 2004

Thema: Religie en Moderniteit

‘Religie en moderniteit’ was het thema voor de Erasmusprijs 2004. Met de prijstoekenning wilde de Stichting de veelvormigheid laten zien van standpunten ten aanzien van moderniteit en mensen met verschillende religieuze achtergronden, zowel in Europa als in islamitische landen. De keuze van drie laureaten, drie islamitische denkers, illustreert de verschillende wegen die begaan kunnen worden. Een van die denkers was Abdulkarim Soroush.

De Iraanse scheikundige en filosoof Abdulkarim Soroush werd in 1945 geboren in Teheran. Na zijn studie farmacologie legde hij zich toe op wetenschapsfilosofie. Hij speelde een rol bij de protestbeweging tegen de sjah en keerde na de Iraanse Revolutie terug naar Iran. Hoewel hij lid was van de Raad voor de Culturele Revolutie stelde hij zich steeds kritischer op tegenover het bewind van ayatollah Khomeini en na 1982 weigerde hij alle overheidsfuncties. Hij doceerde islamitische mystiek aan de universiteit van Teheran en is gespecialiseerd in de poëzie en filosofie van de dertiende-eeuwse Perzische dichter Rumi.

Vanwege zijn opvattingen moest Abdulkarim Soroush in 1996 zijn land verlaten en vertrok hij naar Engeland. Hoewel hij later kon terugkeren, verblijft hij sindsdien voornamelijk in Amerika en Europa, waar hij als gasthoogleraar islam en democratie en Koran-studies onderwijst. Abdulkarim Soroush is in eigen land zowel omstreden als populair. Als gelovig moslim probeert hij inzichten van de westerse filosofie en sociale wetenschappen te combineren met een tolerante perceptie van de islam. Binnen de islamitische traditie gaat Soroush zo ver mogelijk met het verzoenen van godsdienst en democratie.