Dankwoord

Het is mij een eer mijn dankbaarheid uit te spreken jegens de Erasmusprijs Stichting die mij deze onderscheiding verleende. Zoals het Arabische spreekwoord zegt: “hij die het schepsel niet dankt, zal de schepper niet danken”, en daarom ben ik dankbaar ten opzichte van beiden, de God en de dienaren van God.
De Erasmusprijs Stichting gaf mij niet alleen een prijs, maar ook een eretitel, namelijk ‘de Erasmus van de Islam’. Een paar jaar geleden gaf een correspondent van de Los Angeles Times mij de titel ‘de Luther van de Islam’. Ik sta hier natuurlijk buiten, maar als ik moest kiezen tussen de twee dan zou ik absoluut de voorkeur geven aan ‘de Erasmus’. Het humanisme, de tolerantie en, belangrijker nog, de neiging tot anti-sectarisme van Erasmus trekken mij meer dan Luther, die zonder twijfel ook een groot man was in de Europese geschiedenis.
Het is mijn vaste overtuiging dat de mensheid vandaag de dag dringend behoefte heeft aan zowel een spirituele interpretatie van de wereld als ook een spirituele emancipatie (zoals Mohammed Iqbal eens zei). Daarom probeer ik met mijn nederige inspanningen de spiritualiteit te bevrijden uit de kooi van de officiële, georganiseerde religies. Voor diegenen die spiritualiteit zoeken binnen een georganiseerde religie kan ik een meer tolerante interpretatie daarvan bieden.
Op het terrein van de politieke ethiek herinner ik mijzelf en mijn vrienden altijd aan de akelige kloof tussen rechten en plichten in de moderne samenleving. Te veel nadruk op de rechten heeft in het liberale westen geleid tot een feitelijke verwaarlozing van menselijke plichten en verantwoordelijkheden. Aan de andere kant heeft te grote concentratie op verplichtingen in het oosten de rechten praktisch onzichtbaar gemaakt. Er moet daarom een evenwicht gevonden worden tussen de twee om de ‘condition humaine’ weer in overeenstemming te brengen met de ideale menselijke waarden.
Met het nogmaals uitspreken van mijn dank aan de Erasmusprijs Stichting, wens ik de huidige, de voorgaande en de toekomstige laureaten een oprecht verantwoordelijk leven.
God zegene u.
Dank u.