Joan Busquets

Laureaat Erasmusprijs 2011

Thema: De vormgeving van de openbare ruimte in de stad

Joan Busquets (1946) is een Catalaans architect en stedenbouwkundige. Sinds de jaren zeventig is hij met zijn kantoor BAU in Barcelona gevestigd. Zijn projecten omvatten nieuwe grootstedelijke centra, reconstructies van oude stedelijke centrumgebieden en de ontwikkeling van infrastructuur. Een centrale vraag in zijn werk is hoe de vormgeving van de openbare ruimte in de stad het samenleven van mensen kan bevorderen. Hij ontving de Erasmusprijs voor zijn belangrijke bijdrage aan juist dit thema.

Busquets was in de jaren tachtig hoofd stedenbouw van de gemeente Barcelona en hij speelde een grote rol in de voorbereiding voor de Olympische Spelen in 1992. Zijn werkveld strekt zich echter ver buiten de Spaanse landsgrenzen uit. Als stedenbouwkundige, ontwerper en architect, was Busquets betrokken bij strategische stedelijke planning in Europa, de Verenigde Staten, de Arabische wereld en China. Voorbeelden zijn te vinden in Lissabon, Marseille, Singapore, São Paulo en in verschillende steden in Nederland. Als docent geeft hij zijn visie en kennis door aan volgende generaties. Hij was hoogleraar stedenbouw aan de universiteit van Barcelona en aan de Graduate School of Design van Harvard.

Joan Busquets draagt krachtig zijn standpunt uit dat duurzame steden in de toekomst voorzien moeten zijn van gebruikersvriendelijke publieke ruimtes. Hij baseert zijn plannen op grondige historische en sociale analyse van alle aspecten van het project en de omgeving, waarbij hij steeds naar consensus onder alle belanghebbenden zoekt.