René David

Laureaat Erasmusprijs 1976

Thema: Rechten

De Erasmusprijs op het gebied van het recht werd in 1976 gedeeld door de vergelijkend rechtsgeleerde René David en mensenrechtenorganisatie Amnesty International.

René David, geboren in 1906, werd al op 23-jarige leeftijd hoogleraar in het recht te Grenoble. Na de Tweede Wereldoorlog, waarin hij zwaargewond raakte, was hij van 1945 tot 1968 hoogleraar aan de Sorbonne en tot aan zijn pensionering in 1976 aan de universiteit van Aix-enProvence. Gedurende zijn leven is hij verbonden geweest aan universiteiten over de hele wereld.

Op het gebied van de rechtsvergelijking is David een internationale grootheid. Hij heeft de bloei van dit in hoge mate internationale vak bewerkstelligd door zijn intelligente bijdragen tot de harmonisatie van het recht in verschillende landen. Vooral de derdewereldlanden hebben geprofiteerd van zijn ontwerpen voor passende codificaties. Zijn grote talenkennis en zijn heldere en originele denktrant hebben daar ongetwijfeld bij geholpen. David heeft door zijn werk bijgedragen aan een beter onderling begrip van de diverse rechtsstelsels. Tot zijn talloze publicaties behoren Les grand systèmes de droit contemporains (1964), evenals het deel van de International Encyclopedia of Comparative Law (1972) dat handelt over de internationale unificatie van burgerlijk recht. In 1982 verscheen zijn autobiografie Les avatars d’un comparatiste. René David overleed in 1990.

René David heeft de helft van zijn Erasmusprijsgeld geschonken aan de Association Internationale de Droit Comparé. Deze stichting heeft tot doel het onderwijs en onderzoek in de vergelijkende rechtswetenschappen te bevorderen. De gelden zijn gebruikt om studenten en professoren uit Oostbloklanden in staat te stellen cursussen bij te wonen op het instituut in Straatsburg.