Mary Robinson

Laureaat Erasmusprijs 1999

Thema: Gemeenschappelijke Verantwoordelijkheid

In 1999 was het thema van de Erasmusprijs ‘Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid’. Mary Robinson kreeg de prijs voor de wijze waarop zij in al haar functies invulling heeft gegeven aan dit thema.

De Ierse Mary Robinson (1944) was op het moment van de prijstoekenning Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. Daarvoor was zij hoogleraar Europees Recht aan het Trinity College Dublin, senator, lid van de International Commission of Jurists en president van de Republiek Ierland. Als jurist heeft ze altijd aandacht gevraagd voor de rechten van minderheden en het naleven van deze rechten, waarbij ze benadrukte dat respect voor mensenrechten deel hoort uit te maken van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van iedere burger. Met name heeft ze zich sterk gemaakt voor de rechten en emancipatie van vrouwen. Zij heeft laten zien hoe de hoogstaande morele normen die zij aanlegde voor politiek gedrag, in praktijk gebracht kunnen worden door middel van wijsheid, moed en pragmatisme.

Na het aflopen van haar termijn als Hoge Commissaris in 2002 is Mary Robinson voorzitter geworden van het Ethical Globalization Initiative, een organisatie die eerlijke handel en ontwikkeling voorstaat, een menselijker migratiepolitiek en effectiever optreden tegen aids in Afrika. De organisatie bevordert ook verantwoord bestuur in ontwikkelingslanden en leiderschap voor vrouwen. Sinds 2004 is ze tevens hoogleraar Practice in International Affairs aan Columbia University. In 2006 was ze een van de ondertekenaars van de Jogjakarta-beginselen en in 2010 richtte ze de Mary Robinson Foundation op, een organisatie die zich inzet voor klimaatgerechtigheid.

Het geld van de Erasmusprijs heeft Mary Robinson bestemd voor het Ethical Globalization Initiative.