Gronden van Verlening

 • In een periode waarin ethische waarden ondergeschikt gemaakt lijken te worden aan een politiek die gedomineerd wordt door markt- en machtsdenken, is mevrouw Robinson onvermoeibaar in het uitdragen van fundamentele waarden en deze te verdedigen tegenover aanspraken die de universaliteit van deze waarden ter discussie stellen.
   
 • Zij vraagt aandacht voor de rechten van minderheden en het naleven van deze rechten, zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau, waarbij zij steeds benadrukt dat respect voor mensenrechten deel behoort uit te maken van de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van iedere burger.
   
 • In de overtuiging dat rechten van vrouwen een essentieel onderdeel zijn van mensenrechten heeft zij zich als juriste en politica sterk gemaakt voor de emancipatie van de vrouw.
   
 • Als hoogleraar staats- en strafrecht heeft zij haar studenten gevoed met een gevoel van Europees burgerschap en enthousiasme voor Europa.
   
 • Zij heeft een actieve rol gespeeld in de toenadering van Ierland tot het continent van Europa door haar succesvolle pogingen Europese wetgeving te integreren in het juridische systeem.
   
 • Mevrouw Robinson toont de wereld hoe de hoogstaande morele normen die zij aanlegt voor politiek gedrag in praktijk gebracht kunnen worden door middel van wijsheid, moed en pragmatisme.
   
 • Als President van Ierland heeft zij getoond hoe het presidentschap gebruikt kan worden in het verminderen van politieke tegenstellingen.
   
 • Mary Robinson vervult haar opdracht als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties op bewonderenswaardige wijze. Zij trekt ten strijde met de vaardigheden van een internationale politicus, de vasthoudendheid van een activist en met kracht van argumenten om zo respect af te dwingen voor de fundamentele waarde van de menselijke waardigheid.
   
 • En tenslotte: door de prijs aan Mary Robinson toe te kennen willen wij ook indirect onze gevoelens van waardering tot uitdrukking brengen voor het werk van het Hoge Commissariaatss van de Verenigde Naties.