Jean Monnet

Laureaat Erasmusprijs 1977

Thema: Politiek

In 1977 werd, als een bijzondere hommage, een extra Erasmusprijs toegekend aan de toen 89-jarige Franse staatsman Jean Monnet. Vanwege diens zwakke gezondheid vond de prijsuitreiking plaats in zijn huis in Frankrijk.

Jean Monnet (1888-1979) heeft zich zijn hele leven met groot idealisme ingezet voor de Europese zaak. Hij was onvermoeibaar in zijn streven naar een Europese eenheid van volken, opdat oorlogen zouden worden uitgebannen. Al tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft Monnet een nieuwe economische samenwerking tussen Frankrijk en Engeland tot stand weten te brengen. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog droeg Monnet, ‘de vader van Europa’ zoals hij werd genoemd, in belangrijke mate bij tot de Frans-Duitse economische samenwerking. Die kreeg gestalte in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, waarvan Monnet in 1952 de eerste president werd. De Gemeenschap was de eerste stap op weg naar de Europese Unie.

Monnets memoires, verschenen in 1976, zijn een essentiële bron voor het geschiedkundig onderzoek van een proces dat de Europese eenwording tot ideaal heeft. De veelzijdige Monnet heeft de Europeanen er steeds van trachten te overtuigen dat zij naast hun nationale banden een elementair gemeenschappelijk erfdeel bezitten. Vele naoorlogse leiders zijn hierdoor geïnspireerd.

In 1978 is de Fondation Jean Monnet pour l’Europe opgericht, gevestigd te Lausanne. De stichting heeft tot doel initiatieven te ondersteunen die gewijd zijn aan de opbouw van Europa, geïnspireerd door het gedachtegoed, de methodes en acties van Jean Monnet. Aan deze stichting heeft Jean Monnet zijn waardevolle archief geschonken dat de basis vormt voor onderzoeken en studies over de toekomst van Europa. De Erasmusprijs van Jean Monnet is door de stichting aangewend om onderzoek mogelijk te maken.