Romano Guardini

Laureaat Erasmusprijs 1962

Thema: Cultuurfilosofie

Romano Guardini (1885-1968) geldt als een van de voornaamste christen-humanistische cultuurfilosofen, een waardig navolger van Erasmus.

De priester, theoloog en filosoof Romano Guardini werd geboren in Italië, maar woonde en werkte zijn leven lang in Duitsland. Op vijfentwintigjarige leeftijd werd hij tot priester gewijd. Zijn eerste belangrijke werk, Vom Geist der Liturgie, verscheen in 1918. Het zou grote invloed hebben, zelfs tot op het Tweede Vaticaans Concilie. Romano Guardini doceerde onder meer katholieke levensbeschouwing in Berlijn, tot hij door de nazi’s werd ontslagen. Na de oorlog was hij professor in Tübingen en München.

In zijn werk en zijn geschriften streefde Guardini ernaar om een nieuwe houding voor de mens te vinden in zijn relatie tot God. Zijn streven was het katholicisme met de moderne cultuur te verzoenen. Dit verwoordde hij in talloze publicaties op godsdienstfilosofisch, liturgisch, pedagogisch en oecumenisch gebied. Bovendien was hij thuis op vele andere terreinen zoals de psychologie, literatuur en kunst. Door zijn veelzijdigheid heeft hij in belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van het Europese geestesleven. Romano Guardini overleed in 1968 te München.

Romano Guardini heeft het bedrag van de Erasmusprijs besteed aan het project Lexikon der Philosophie, waardoor met een nieuwe bewerking van de Encyclopedia Filosofica kon worden begonnen.