Jürgen Habermas

Laureaat Erasmusprijs 2013

Thema: De toekomst van de democratie

De Duitse geleerde Jürgen Habermas (1929) kreeg in 2013 de Erasmusprijs uitgereikt. Jürgen Habermas zet zich onvermoeibaar in voor een democratische, rechtvaardige samenleving. Hij bekritiseert de bestuurlijke elites om hun kortetermijndenken en hun falen in het creëren van een breed democratisch draagvlak voor Europa. Bovendien houdt Habermas een krachtig pleidooi voor een verdere politieke integratie van Europa.

Jürgen Habermas heeft een rijk oeuvre, waarin hij steeds het belang van de dialoog en de menselijke waardigheid benadrukt. Tot zijn bekendste werken horen Zur Strukturwandel der Oeffentlichkeit (1962) en Theorie des kommunikativen Handelns (1981). De politieke en financieel-economische crisis en het lot van Europa komen onder meer aan de orde in zijn essay Zur Verfassung Europas (2011), alsook in zijn talrijke publieke optredens.

Habermas is een van de invloedrijkste filosofen ter wereld. Zijn werk strekt zich uit over uiteenlopende vakgebieden zoals sociaal-politieke theorie, esthetica, epistemologie, taal en godsdienstfilosofie. Zijn ideeën zijn van invloed geweest op even zo talrijke gebieden: de filosofie, het politiek-juridisch denken, sociologie, communicatiestudies, argumentatietheorie, retorica, ontwikkelingspsychologie en theologie. Daarnaast heeft Habermas zich actief opgesteld in discussies over uiteenlopende politieke en sociale onderwerpen. Zijn stem voor politieke solidariteit en Europese integratie blijft klinken.