Steven Shapin

Laureaat Erasmusprijs 2005

Thema: Wetenschapsgeschiedenis

Het thema van de Erasmusprijs in 2005 was ‘Wetenschapsgeschiedenis’. De prijs werd toegekend aan Simon Schaffer en Steven Shapin.

De namen van Simon Schaffer (1955) en Steven Shapin (1943) zijn onlosmakelijk verbonden met hun gezamenlijke publicatie Leviathan and the Air-pump, een baanbrekend werk op het terrein van de wetenschapsgeschiedenis. Met dit boek en in hun eigen individuele werk hebben Schaffer en Shapin het denken over wetenschapsgeschiedenis en de complexe relatie tot cultuur en maatschappij veranderd. Zij hebben aangetoond hoe wetenschap en samenleving geen op zichzelf staande entiteiten zijn, die elkaar al dan niet beïnvloeden, maar dat in de wetenschappelijke praktijken, zowel conceptueel als instrumenteel, al veel sociale vooronderstellingen opgesloten zitten. Cruciaal is de gedachte dat wetenschap gebaseerd is op vertrouwen bij het publiek. Daarom is het zo belangrijk steeds weer duidelijk te maken hoe betrouwbare kennis tot stand komt, hoe het proces werkt en wie op welke manier kunnen deelnemen aan dit proces.

Steven Shapin heeft in zijn boek The Social History of Truth laten zien dat wetenschappelijke waarheid een sociale geschiedenis heeft. Hij houdt zich onder meer bezig met de historische en moderne voedingsleer en de relatie tussen wetenschap en industrie.