Gronden van Verlening

Artikel 2 van de Statuten van de Stichting Praemium Erasmianum luidt als volgt:

Het doel van de Stichting is, binnen de context van de culturele tradities van Europa in het algemeen en het gedachtegoed van Erasmus in het bijzonder, de geestes- en maatschappijwetenschappen en de kunsten te bevorderen en de positie van deze gebieden in de maatschappij te versterken. De nadruk ligt hierbij op tolerantie, cultureel pluralisme en ondogmatisch, kritisch denken. De Stichting streeft ernaar dit doel te bereiken door het toekennen van prijzen en andere manieren; een geldprijs wordt toegekend aan een persoon of instelling onder de naam Erasmusprijs.

In overeenstemming met dit artikel heeft het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum besloten om de Erasmusprijs voor het jaar 2005 toe te kennen aan Simon Schaffer en Steven Shapin.

De prijs wordt toegekend aan professor Schaffer en professor Shapin op de volgende gronden:

Zij hebben, ieder afzonderlijk en tezamen, ons begrip van de geschiedenis van de Europese wetenschap sinds de zeventiende eeuw getransformeerd.

In hun analyse hebben zij fundamentele vernieuwingen in de wetenschap – zoals de opkomst van het experiment als methode van onderzoek – in verband gebracht met politieke en sociale gebeurtenissen.

Ten gevolge van hun werk, raakte de wetenschapsgeschiedenis betrokken bij discussies over wat als kennis kan gelden, voor wie en waarom, en in welke historische context.

Onderzoeksvragen, gesteld door Schaffer en Shapin, hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van een nieuw onderzoeksgebied, waarin de historische, sociologische en filosofische studie van wetenschap en techniek met elkaar verweven raakten.

Schaffer en Shapin hebben erop gewezen dat een historische benadering cruciaal is voor ons begrip van de verbinding tussen wetenschap en samenleving. Zij hebben ons getoond hoe wetenschap een centrale rol is gaan spelen in de moderne samenleving, en hoe cruciaal publiek begrip is voor de taak van de wetenschap om haar toekomstbeloften waar te maken.

Met inzichten uit de historische studie van wetenschap hebben Simon Schaffer en Steven Shapin het academische en maatschappelijke debat over de rol van fundamentele wetenschap in onze huidige samenleving verbreed en verrijkt.