Robert Schuman

Laureaat Erasmusprijs 1959

Thema: Filosofie en politiek

De gemeenschappelijke noemer van de Erasmusprijs voor de staatsman Robert Schuman en professor Karl Jaspers was hun toekomstvisie voor Europa.

Robert Schuman zal in de herinnering blijven voortleven als de grondlegger van de latere EEG en Europese Unie door zijn initiatief tot oprichting van de ‘Kolen- en Staalgemeenschap’, het eerste Europese orgaan met supranationale beslissingsbevoegdheid. Hij voerde een nimmer aflatende en visionaire strijd voor een nieuw en eendrachtig Europa. Schumans voorstel, het zogenaamde Plan Schuman, op 9 mei 1950 gelanceerd en uitgewerkt door Jean Monnet, behelsde de vereniging van de Franse en Duitse staalproductie, waar ook andere Europese landen zich bij konden aansluiten.

Robert Schuman, geboren in 1886, was tot 1919 Duits staatsburger; daarna kreeg hij de Franse nationaliteit. Hij studeerde rechten in Duitsland, maar werd in 1919 lid van het Franse Parlement. In 1940 kwam hij, als onderstaatssecretaris voor vluchtelingenzaken, in het verzet terecht en raakte in Duitse gevangenschap. Na de oorlog bekleedde hij verscheidene ministersposten en van 1947 tot 1948 was hij premier van Frankrijk. Van 1958 tot zijn dood in 1963 was hij lid, voorzitter en erevoorzitter van het Europees Parlement, een instelling waarvoor hij zelf de basis had gelegd.

Robert Schuman en Karl Jaspers hebben de Erasmusprijs gebruikt voor een Seminarium Erasmianum. Dit werd in 1962 te Noordwijk gehouden samen met het Europa Instituut van de Universiteit Leiden. Het doel was een diepgaande discussie mogelijk te maken tussen twee generaties wetenschappers over de bijdrage van Europa aan een zich ontwikkelende wereld.