Die Zeit, Neue Zürcher Zeitung

Laureaat Erasmusprijs 1979

Thema: Journalistiek

Het onderwerp van de Erasmusprijs 1979 was journalistiek, omdat persvrijheid een van de voornaamste grondrechten van een democratische samenleving is. Het gedrukte woord weerspiegelt juist in onderling verschillende persorganen de pluriformiteit van onze maatschappij. De schrijvende pers heeft daarbij het vermogen om, beter dan meestal met het gesproken woord het geval is, gedetailleerde informatie en diepgaande voorlichting te verschaffen die de lezer in eigen tempo en naar eigen keuze tot zich kan nemen.

Twee kwalitatief hoogstaande bladen werden als laureaten uitgekozen: het oude Zwitserse dagblad Neue Zürcher Zeitung, opgericht in 1780, en het destijds vrij nieuwe Duitse weekblad Die Zeit, dat sinds 1946 verschijnt. De prijs voor de Neue Zürcher Zeitung werd in ontvangst genomen door de hoofdredacteur, Fred Luchsinger; voor Die Zeit nam Marion Gräfin Dönhoff, medeoprichtster en uitgeefster van het blad, de prijs in ontvangst.

De Neue Zürcher Zeitung kreeg de prijs omdat de krant zich als een van de oudste onafhankelijke dagbladen kenmerkt door een veelzijdige nieuwsvoorziening, wars van sensatie en vergezeld van uitvoerige en diepgaande beschouwingen.

Die Zeit omdat het zich in het naoorlogse Duitsland als een van de eerste vrije persorganen heeft ontplooid tot een gezaghebbend, onafhankelijk weekblad van hoge kwaliteit, waarin plaats is voor verscheidenheid van meningen. Daarmee heeft het blad een belangrijke bijdrage geleverd aan de vrije meningsvorming en het democratiseringsproces van de Duitse Bondsrepubliek.

De Neue Zürcher Zeitung heeft de Erasmusprijs in 1980 gebruikt om een boek uit te geven ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de krant.

Die Zeit heeft het geld van de Erasmusprijs gebruikt om jonge journalisten uit de Oostbloklanden en de Derde Wereld te helpen bij het uitoefenen van hun beroep.