International Commission of Jurists

Laureaat Erasmusprijs 1989

Thema: Mensenrechten

De Erasmusprijs op het gebied van de mensenrechten werd toegekend aan de International Commission of Jurists (ICJ). Respect voor de rechten van de mens is een groot goed in de Europese cultuur en een van de fundamenten waarop democratische samenlevingen rusten.

De International Commission of Jurists werd in 1952 opgericht in Berlijn en is uitgegroeid tot een wereldwijde organisatie, waarvan het internationaal secretariaat is gevestigd in Genève. De ICJ bestaat uit zestig juristen en advocaten die de verschillende juridische systemen in de wereld vertegenwoordigen. De ICJ zet zich in voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de juridische professie om de Rule of Law te verdedigen en te versterken.

Met name in ontwikkelingslanden zorgt de organisatie voor training en educatie van degenen die opkomen voor de armen en misdeelden. De oprichting van het Centre for the Independence of Judges and Lawyers was daarvoor een belangrijk instrument. De ICJ stuurt onderzoeksmissies uit, vaardigt eminente juristen als waarnemers af naar processen en rapporteert over alle bevindingen. De organisatie speelt een rol bij het opstellen van internationale verdragsteksten en ziet toe op naleving van bestaande verdragen en van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

De toenmalig secretaris-generaal van de International Commission of Jurists, Niall MacDermot, nam de prijs in ontvangst.