Gronden van Verlening

Gezien artikel 2 der statuten van de Stichting Praemium Erasmianum, betreffende de jaarlijkse toekenning van één of meer geldprijzen als onderscheiding voor personen of instellingen, die een voor Europa bijzonder belangrijke bijdrage op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk terrein hebben geleverd,
bekrachtigde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden het besluit van het bestuur het Praemium Erasmianum 1989 toe te kennen aan de International Commission of Jurists.

De Erasmusprijs 1989 voor Rechten van de Mens is toegekend aan de International Commission of Jurists

  • omdat de ICJ zich ten zeerste inspant via publicaties en interventies voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en de juridische professie waar ook ter wereld;
  • omdat de ICJ zich onverminderd inzet ter ondersteuning van nationale netwerken van juristen om de ‘Rule of Law’ te verdedigen en te versterken;
  • omdat de ICJ, met name in de Derde Wereld, door middel van training en educatie personen en organisaties die opkomen voor de rechten van armen en misdeelden, toerust met kennis en middelen waardoor zij effectiever kunnen optreden;
  • omdat de ICJ een belangrijke rol speelt bij het opstellen en uitwerken van internationale verdragteksten op het gebied van de Rechten van de Mens en tevens nadrukkelijk toeziet op de naleving van reeds bestaande verdragen;
  • omdat de ICJ door het afvaardigen van onderzoeksmissies en publicatie van bevindingen een bijdrage levert aan de bevordering en bescherming van de Rechten van de Mens waar deze ernstig in het geding zijn;
  • omdat de kwaliteit en objectiviteit van de ICJ boven elke twijfel staan, waardoor de ICJ zich heeft doen kennen als een waardig representant in de Erasmiaanse traditie.