Biografie

Michèle Lamont (1957) is hoogleraar Sociologie aan Harvard University, waar zij werkzaam is als Professor of African and African American Studies en als Robert I. Goldman Professor of European Studies. Michèle Lamont is geboren in Toronto en opgegroeid in Québec, later studeerde zij in Ottawa en in Parijs. Na werkzaam geweest te zijn aan de universiteiten van Stanford en Princeton in de Verenigde Staten, is zij sinds 2003 verbonden aan Harvard University. Zij schreef tientallen boeken en artikelen over uiteenlopende onderwerpen zoals sociale ongelijkheid en uitsluiting, racisme en etniciteit, maar ook over instituties, wetenschap en onderwijs. In haar meest recente boek Getting Respect (2016) gaat ze in op de vergaande invloed die discriminatie heeft op het alledaagse leven van gestigmatiseerde groepen. In haar eerdere boek How Professors Think (2009) wordt uit de doeken gedaan hoe in de academische wereld wordt bepaald wat wel en niet als waardevolle kennis wordt beschouwd. Als internationaal invloedrijk socioloog heeft Lamont een grote rol gespeeld in het verbinden van Europese en Amerikaanse onderzoeksrichtingen binnen de sociale wetenschappen. In 2002 was zij medeoprichter van het Successful Societies Program aan het CIFAR. In 2016 ontving zij een Eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam.