Biografie

Dame Antonia Susan Byatt (1936) heeft een veelomvattend oeuvre. Zij schreef tientallen (historische) romans, biografieën, korte verhalen en kritische essays. Zij werd beroemd met haar roman ‘Possession’,waarin zij beschrijft hoe de levenslijnen van twee jonge wetenschappers ineenvloeien met die van de (fictieve) negentiende-eeuwse dichters waarnaar zij onderzoek doen. In haar oeuvre koppelt Byatt grote eruditie aan een bijzondere verbeeldingskracht. Haar werk wordt beïnvloed door o.a. het werk van Marcel Proust en George Eliot. Het schrijven zelf beschrijft ze als een “levensader”. Voor haar is het schrijven “een eerste levensbehoefte, net als ademen”.

Byatt koestert een grote voorliefde voor de beeldende kunst. De wijze waarop kunstenaars het leven beleven via hun kunstuitingen, is een thema dat een grote plaats inneemt in veel van haar werken. Zij richt zich op het proces van het scheppen zelf, dat haar enorm fascineert. Byatt gebruikt uiteenlopende genres, literaire vormen en onderwerpen. Zij dompelt de lezer onder in de geschiedenis van het Europese denken. Daarbij neemt zij de grote vragen over wetenschap, historie en identiteit als uitgangspunt.

Haar belangrijkste thema’s zijn: de invloed van kunst op het leven, magie en werkelijkheid, en het conflict tussen ambitie en gezin. Haar oeuvre wordt bevolkt door kunstenaars en wetenschappers, maar ook door sprookjes en mythen. Veel van haar romans, zoals ‘The Biographer’s Tale’ of ‘Possession’, gaan over het schrijven van een biografie of over het doen van onderzoek. Zo heeft zij het genre van Life Writing op eigenzinnige wijze opnieuw vormgegeven. Tot haar bekendste werken behoren ‘Possession’; korteverhalenbundels als ‘Sugar and other Stories’; en de roman ‘The Children’s Book’. Haar meest recente werk (2016) ‘Peacock and Vine’, gaat over het werk en leven van de beeldend kunstenaars William Morris in Londen en Mariano Fortuny in Venetië.

Eerder kreeg A.S. Byatt verschillende eredoctoraten, waaronder van de Universiteit Leiden (2010). Wereldwijd ontving zij literaire prijzen, zoals de Booker Prize in 1990 voor ‘Possession’. In eigen land ontving zij in 1999 de Koninklijke onderscheiding Dame Commander of the Order of the British Empire en in Frankrijk werd haar in 2003 de orde Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres opgespeld.