Gronden van Verlening

Artikel 2 van de Statuten van de Stichting Praemium Erasmianum luidt als volgt:

‘In het kader van de culturele tradities van Europa in het algemeen en de ideeën van Erasmus in het bijzonder is het doel van de Stichting het versterken van de positie van de humaniora, de sociale wetenschappen en de kunsten. De nadruk ligt op tolerantie, culturele diversiteit en niet-dogmatisch, kritisch denken. De Stichting probeert dit doel te bereiken door prijzen toe te kennen en door evenementen te organiseren die de aandacht vestigen op het werk en de visie van de laureaten. Een geldprijs wordt uitgereikt onder de naam “Erasmusprijs”.’

In overeenstemming met dit artikel heeft het bestuur van de Stichting besloten de Erasmusprijs 2018 uit te loven aan Amerikaanse schrijver en journalist Barbara Ehrenreich.

De prijs wordt aan Barbara Ehrenreich toegekend op de volgende gronden:

Als pionier in het genre van de participerende onderzoeksjournalistiek, wordt Ehrenreich geprezen om haar moed om zichzelf in de strijd te werpen in haar journalistieke werk. Door zelf het leven te leiden van mensen in precaire situaties en daar op indringende wijze verslag van te doen, geeft zij een stem aan groepen mensen die anders niet gehoord worden.

Als schrijver verbindt Ehrenreich een wetenschappelijke analyse met literaire elegantie en een ontnuchterend gevoel voor humor. Haar vermogen om koude statistieken tot leven te brengen, opent de ogen van de lezer in een manier die tot denken en zelfs tot verandering aanzet.

Of zij nu schrijft over de arbeidsmarkt, gezondheidszorg of de kwetsbaarheid van de middenklasse, laat Ehrenreich zien hoe mythes en positief denken ons afleiden van de realiteit. Zij toont hoe deze zienswijze ertoe leidt dat structurele sociale ongelijkheid wordt gereduceerd tot het resultaat van individuele gebreken. Deze boodschap is in het Europa van vandaag weer in toenemende mate relevant.

Door haar onderwerpkeuze en werkwijze vormt zij een inspirerend voorbeeld voor andere journalisten.

Zij heeft daarmee handvatten gegeven aan toekomstige generaties journalisten, die zij bovendien ondersteunt en begeleidt met het door haar opgerichte ‘Economic Hardship Reporting Project’.

Zij is een voorvechter van kritisch denken en fact finding, daarbij geleid door empathie en sociaal engagement als drijfveer. Daarmee belichaamt zij het Erasmiaanse gedachtegoed dat de Stichting uitdraagt.