Gronden van Verlening

Gezien artikel 2 der statuten van de Stichting Praemium Erasmianum, betreffende de jaarlijkse toekenning van één of meer geldprijzen als onderscheiding voor personen of instellingen, die een voor Europa bijzonder belangrijke bijdrage op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk terrein hebben geleverd, bekrachtigde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden het besluit van het bestuur het Praemium Erasmianum 1997 toe te kennen aan Jacques Delors. De Erasmusprijs wordt toegekend aan Jacques Delors.

 • Omdat hij gedurende zijn tienjarig voorzitterschap van de Europese Commissie op de basis die door zijn voorgangers is gelegd een bestendige structuur heeft weten te creëren;
 • Omdat hij in zijn streven naar Europese integratie idealisme, wilskracht en visie steeds heeft gecombineerd met practisch inzicht en het gevoel voor het juiste momentum, waardoor hij verlammende impasses wist te doorbreken;
   
 • Omdat hij steeds in het besef deel van een gemeenschap te zijn blijk heeft gegeven van een grote sociale betrokkenheid, waarbij persoonlijke verantwoordelijkheid en solidariteit het uitgangspunt bleven;
   
 • Omdat in zijn politieke, economische, educatieve en culturele activiteiten het belang van de valeurs partagées en van het gemeenschappelijk cultureel erfgoed doorklinkt;
   
 • Omdat hij zich veel moeite heeft gegeven het vertrouwen van de burgers in de politiek te vergroten;
   
 • Omdat hij, met de diversiteit van Europa voor ogen, door zijn ondogmatische instelling en grote bereidheid tot overleg een waardig representant is van de Europese humanistische traditie.