Gronden van Verlening

Op grond van artikel 2 van de statuten van de Stichting Praemium Erasmianum wordt jaarlijks een geldprijs toegekend aan een persoon of instelling die een voor Europa bijzonder belangrijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van cultuur, geesteswetenschappen en sociale wetenschappen.

In overeenstemming daarmee heeft Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden het besluit van het bestuur bekrachtigd om de Erasmusprijs voor het jaar 2002 toe te kennen aan Hilla en Bernd Becher.

De Erasmusprijs voor het jaar 2002 wordt toegekend aan Hilla Becher-Wobeser en Bernd Becher,

  • omdat hun werk van de hoogste kwaliteit is, en als grondleggend voor de nieuwe documentaire fotografie, de zogenaamde -objectieve fotografie – beschouwd kan worden;
  • omdat zij vasthoudend en consequent een langjarig project uitgevoerd hebben: de documentatie van industriële architectuur, dat uniek is in omvang en systematiek, een project dat zij begonnen zijn toen deze soort van documentatie nog geen esthetische erkenning vond;
  • omdat zij met hun foto’s van het industriële erfgoed een waardig tribuut hebben gebracht aan de vormgeving van de oude economie;
  • omdat zij met hun werk een brug geslagen hebben naar de kunst, waardoor de verschillen tussen documentaire fotografie en beeldende kunst verdwenen zijn;
  • omdat hun kunst een krachtige uitstraling heeft en vele toeschouwers een nieuwe manier van de werkelijkheid te zien heeft bijgebracht;
  • omdat zij niet alleen met eigen werk een duurzaam oeuvre geschapen hebben, maar ook hun inspiratie en inzichten hebben doorgegeven aan drie generaties van fotografen, die de documentaire fotografie verdiept en verder ontwikkeld hebben.