Gronden van Verlening

De Erasmusprijs 1973 is toegekend aan Claude Lévi-Strauss

omdat hij door zijn onderzoekingen naar de gedragingen en uitingen van de mens, de wetenschap verrijkt heeft met scherpe en nieuwe analyses van de constante structuren van het menselijk bestaan, zowel in de primitieve als in de ontwikkelde samenlevingsvormen;

omdat hij door zijn opvattingen over het menselijk denken als een objectief gegeven der natuur een wijd veld van gedachten en controversen geopend heeft, dat de houding van velen tegenover deze kernproblemen diep heeft beïnvloed;

omdat hij, via de studie van verwantschappen, mythen en kunst de diepe wortels van het mens-zijn door alle tijden en samenlevingen heen, heeft blootgelegd, waarmede hij ook voor vele jongeren een denkbasis heeft gevormd voor het zoeken naar nieuwe maatschappij-vormen;

omdat hij de verslagen van zijn onderzoekingen en van zijn nieuwe theorieën in een prachtige taal te boek heeft gesteld en aldus niet alleen Europa maar de gehele wereld heeft verrijkt met zijn spirituele en inspirerende gedachten.