Gronden van Verlening

Artikel 2 van de Statuten van de Stichting Praemium Erasmianum leest als volgt: Het doel van de Stichting is om, binnen de context van de culturele tradities van Europa in het algemeen en het gedachtegoed van Erasmus in het bijzonder, de positie van de humaniora, de sociale wetenschappen en de kunsten te versterken. De nadruk ligt op tolerantie, culturele veelvormigheid en ondogmatisch, kritisch denken. De Stichting probeert deze doelstellingen te verwezenlijken door het toekennen van prijzen en via andere middelen. Een geldprijs wordt toegekend onder de naam Erasmusprijs.

Het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum heeft besloten om, in overeenstemming met dit artikel, de Erasmusprijs voor het jaar 2012 toe te kennen aan Daniel Dennett.

De prijs wordt hem toegekend op de volgende gronden:

  • De heer Dennett heeft met grote onverschrokkenheid de meest fundamentele culturele vragen van deze tijd aan de orde gesteld, zoals de vraag waar wij vandaan komen en wat het is dat ons tot mens maakt.
  • Door de jaren heen heeft Dennett gewerkt aan een filosofische theorie die biologische en culturele fenomenen integreert in één overkoepelend, verenigend principe, daarbij Darwin’s evolutietheorie als uitgangspunt nemend voor zijn wereldbeschouwing.
  • In zijn werk slaat Dennett bruggen tussen verschillende disciplines, hij staat pal voor het belang van wetenschappelijk onderzoek en toont hoe de natuurwetenschappen een fundamentele invloed hebben op ons leven en onze toekomst.
  • Hij schrijft boeken en artikelen over een breed scala aan onderwerpen en slaagt erin een publiek te bereiken dat zich uitstrekt tot ver buiten de grenzen van de filosofie. Als één van de grote denkers van deze tijd is Daniel Dennett een bron van inspiratie voor collega wetenschappers, voor studenten uit verschillende disciplines, evenals voor een breed algemeen publiek.