Gronden van Verlening

Artikel 2 van de Statuten van de Stichting Praemium Erasmianum leest als volgt: Het doel van de Stichting is om, binnen de context van de culturele tradities van Europa in het algemeen en het gedachtegoed van Erasmus in het bijzonder, de positie van de humaniora, de sociale wetenschappen en de kunsten te versterken. De nadruk ligt op tolerantie, culturele veelvormigheid en ondogmatisch, kritisch denken. De Stichting probeert deze doelstellingen te verwezenlijken door het toekennen van prijzen en via andere middelen. Een geldprijs wordt toegekend onder de naam Erasmusprijs.

Het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum heeft besloten om, in overeenstemming met dit artikel, de Erasmusprijs voor het jaar 2014 toe te kennen aan mevrouw Frie Leysen. De prijs wordt haar toegekend op de volgende gronden:

 • Haar werk wordt door verschillende constanten gekenmerkt, waaronder doorzettingsvermogen en durf om risico’s te nemen.
   
 • Zij geeft daarbij steeds ruimte aan nieuw talent en heeft een antenne om dat op te sporen.
   
 • Zij moedigt ons aan open te staan voor de confrontatie met buiten-Europese theatertradities en benadrukt het belang van perspectiefwisseling.
   
 • Bij de programmering van festivals is Frie Leysen compromisloos en bereid om af te wijken van gevestigde ordes.
   
 • Als ultiem criterium voor het samenstellen van een festival stelt zij de kunstenaar en zijn kunst centraal.