Gronden van Verlening

Artikel 2 van de Statuten van de Stichting Praemium Erasmianum luidt als volgt:

‘In het kader van de culturele tradities van Europa in het algemeen en de ideeën van Erasmus in het bijzonder is het doel van de Stichting het versterken van de positie van de humaniora, de sociale wetenschappen en de kunsten. De nadruk ligt op tolerantie, culturele diversiteit en niet-dogmatisch, kritisch denken. De Stichting probeert dit doel te bereiken door prijzen toe te kennen en door evenementen te organiseren die de aandacht vestigen op het werk en de visie van de laureaten. Een geldprijs wordt uitgereikt onder de naam “Erasmusprijs”.’

In overeenstemming met artikel 2 heeft het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum besloten de Erasmusprijs 2021 toe te kennen aan de Britse beeldend kunstenaar Grayson Perry. Hij ontvangt deze prijs op de volgende gronden:

  • Grayson Perry heeft een geheel eigen beeldtaal en tegendraads mediagebruik ontwikkeld in een wereld waar visuele media alomtegenwoordig zijn.
  • Hij kiest voor technieken die het artistieke establishment lange tijd laag in de hiërarchie had staan, zoals keramiek en textiel, en combineert die met actuele technologieën. De keuze voor oude ambachten is een uitweg uit de vluchtigheid van de digitale beeldcultuur: de digitale wereld met haar eindeloze verwijzingen en snelle bewegingen komt tot stilstand in een vloerkleed of een vaas.
  • Als kunstenaar en publiek persoon streeft hij naar democratische, inclusieve kunst. Perry doorbreekt barrières van klasse, afkomst en status om van mens tot mens te spreken over creativiteit en de rol van kunst in leven en maatschappij.
  • In zijn speelse omgang met klassieke rolpatronen roept de kunstenaar niet alleen op tot tolerantie, maar dwingt haar ook af. In zijn kunstpraktijk, maar ook in zijn geschriften en publieke optreden reflecteert hij kritisch maar luchthartig op de maatschappelijke rollen van mannen en vrouwen.
  • Maatschappelijke en politieke thema’s zijn nadrukkelijk aanwezig in het werk van Grayson Perry. Door zijn open, niet-veroordelende houding slaagt hij erin tegengestelden te verbinden, zonder dat dit afbreuk doet aan de complexiteit van zijn werk. In zijn kunstenaarschap komen alle waarden samen die de Stichting hooghoudt.