Gronden van Verlening

De Erasmusprijs 1988 voor Filmcultuur is toegekend aan Jacques Ledoux

  • omdat hij met een hartstochteljk doorzettingsvermogen het Koninklijk Belgisch Filmarchief heeft gemaakt tot een exemplarische en inspirerende instelling om de filmkunst als cultureel patrimonium voor het nageslacht te bewaren;
  • omdat hij de problematiek van het conserveren van het kwetsbare medium film in een vroeg stadium heeft onderkend en zelf conserveringsmethoden en depotruimten heeft ontwikkeld;
  • omdat hij als oprichter en organisator van het Festival van de Experimentele Film en de ‘L’Age d’Or’-prijs vernieuwende filmmakers de kans heeft gegeven hun werk te tonen;
  • omdat hij het Filmmuseum heeft opgericht en door dagelijkse voorstellingen en lessen in filmgeschiedenis voor een breed publiek toegankelijk heeft gemaakt;
  • omdat hij middels de ‘decentralisatie van klassieke en hedendaagse films’ een spreiding over geheel België van films uit het archief heeft bewerkstelligd.