Gronden van Verlening

Gezien artikel 2 der statuten van de Stichting Praemium Erasmianum, betreffende de jaarlijkse toekenning van één of meer geldprijzen als onderscheiding voor personen of instellingen, die een voor Europa bijzonder belangrijke bijdrage op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk terrein hebben geleverd, bekrachtigde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden het besluit van het bestuur het Praemium Erasmianum 1998 toe te kennen aan Mauricio Kagel De Erasmusprijs wordt toegekend aan Mauricio Kagel

  • Omdat hij duidelijk maakt dat wij onze vanzelfsprekende, overgeleverde waardering en luistergewoontes dienen te doorbreken ten einde ons rijke muzikale erfgoed levend te houden en voor verstarring te behoeden;
  • Omdat hij door zijn bizarre, immer fantasierijke en originele composities bij het publiek een vernieuwing van het luisteren bewerkstelligt;
  • Omdat hij het traditionele concert tot een opzienbarende gebeurtenis weet te maken door zijn muzikale boodschap te laten samengaan met film, dans, theater, taal en audio-visuele elementen;
  • Omdat hij bovendien met zijn zeer doordachte composities niet alleen de traditionele begrenzing van de kunsten overschrijdt, maar ook heden en verleden verbindt en blijk geeft van een brede culturele horizon die zich tot buiten Europa uitstrekt;
  • Omdat hij tenslotte door zijn relativerende, ondogmatische, parodiërende en onruststokende instelling aanzet tot denken over muziek en haar menselijke en maatschappelijke betekenis.