Gronden van verlening

De Erasmusprijs 1965 is verleend aan Charles Spencer Chaplin

Omdat hij door en uitgebreid en universeel gewaardeerd oeuvre, dat zich kenmerkt door een meesterlijke dosering van ernst en humor, van traan en lach, een grote bijdrage heeft geleverd tot de ontwikkeling van filmindustrie tot filmkunst;

omdat hij door het scheppen van een door ouden en jongen geliefde figuur, die reeds nu in de historie getreden is, vele miljoenen heeft vermaakt en ontroerd en omdat hij verdriet, teleurstelling en onrecht zó dichterlijk heeft weten te verpakken in een hulsel van grappen en komische situaties dat er een boodschap van warm, menselijk mededogen uitgegroeid is die aan geen zijner toeschouwers voorbij is gegaan;

omdat hij in verschillende grote werken niet slechts de vermoeidheid van het avondland, maar ook de onversaagbare vitaliteit van de mens gestalte heeft gegeven en in de film The great Dictator als een der eersten de tragedie heeft begrepen en aan de kaak gesteld die Europa tegemoet ging;

omdat hij aldus gedurende veertig jaren filmactiviteit buiten Europa de typische vertolker is gebleven van de Europese aarzeling tussen collectivisme en individualisme, tussen het absolute en het relatieve, tussen het verkondigen van een boodschap en de ontspanning door een grap;

omdat hij moedig en ridderlijk partij heeft weten te kiezen voor menselijke waarden die mede het geestelijk klimaat bepalen van onze samenleving en zich daardoor een groot Europeaan en een groot wereldburger heeft getoond.